'); setTimeout(function () { $('.shortcuts-box').fadeOut(); }, 1000); e.clearSelection(); }); $('.search-btn').click(function(){ gosubmit(); }); }); function gosubmit() { search = $('.search-input').val(); $(window).attr("location","/vodsearch/-------------.html?wd="+search); } //判断是否是手机 function IsMobile() { var isMobile = { Android: function () { return navigator.userAgent.match(/Android/i) ? true : false; }, BlackBerry: function () { return navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i) ? true : false; }, iOS: function () { return navigator.userAgent.match(/iPhone|iPad|iPod/i) ? true : false; }, Windows: function () { return navigator.userAgent.match(/IEMobile/i) ? true : false; }, any: function () { return (isMobile.Android() || isMobile.BlackBerry() || isMobile.iOS() || isMobile.Windows()); } }; return isMobile.any(); //是移动设备 } function go_debugger() { debugger; } $(document).ready(function(){ go_debugger(); });

金英弼

搜索 "金英弼" ,找到 部影视作品

导演:
剧情:
  新闻直播5分钟前,电视台知名主播世拉(千禹熙 饰)接到一名女子的电话,对方表示自己将被杀害。世拉认为这只是通恶作剧电话,但内心又感到十分不安,而世拉的母亲素贞(李慧英 饰)则认为,这是个能让世拉成
导演:
剧情:
  新闻直播5分钟前,电视台知名主播世拉(千禹熙 饰)接到一名女子的电话,对方表示自己将被杀害。世拉认为这只是通恶作剧电话,但内心又感到十分不安,而世拉的母亲素贞(李慧英 饰)则认为,这是个能让世拉成
HD

主播

导演:
剧情:
新闻直播5分钟前,电视台知名主播世拉(千禹熙饰)接到一名女子的电话,对方表示自己将被杀害。世拉认为这只是通恶作剧电话,但内心又感到十分不安,而世拉的母亲素贞(李慧英饰)则认为,这是个能让世拉成为真正主
导演:
剧情:
韩版《火星生活》由OCN翻拍自同名英剧,讲述了因突发事故而穿越回到过去的刑警为了回归自己原先的生活而解决连环杀人案的故事。
导演:
剧情:
该剧改编自人气日漫《监查役野崎》,讲述泡沫经济崩盘后,在金融当局转换既有政策的物欲横流的时代里,银行员野崎坚持正义的故事。