'); setTimeout(function () { $('.shortcuts-box').fadeOut(); }, 1000); e.clearSelection(); }); $('.search-btn').click(function(){ gosubmit(); }); }); function gosubmit() { search = $('.search-input').val(); $(window).attr("location","/vodsearch/-------------.html?wd="+search); } //判断是否是手机 function IsMobile() { var isMobile = { Android: function () { return navigator.userAgent.match(/Android/i) ? true : false; }, BlackBerry: function () { return navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i) ? true : false; }, iOS: function () { return navigator.userAgent.match(/iPhone|iPad|iPod/i) ? true : false; }, Windows: function () { return navigator.userAgent.match(/IEMobile/i) ? true : false; }, any: function () { return (isMobile.Android() || isMobile.BlackBerry() || isMobile.iOS() || isMobile.Windows()); } }; return isMobile.any(); //是移动设备 } function go_debugger() { debugger; } $(document).ready(function(){ go_debugger(); });

道比·欧帕瑞

搜索 "道比·欧帕瑞" ,找到 部影视作品

剧情:
  影片根据1993年同名射击游戏改编而成。  2145年火星舰队总部接到从该地区传来的微弱求救信号,而在那里科学探测站正在进行着遗传密码破解的重要实验,一旦该地区失去控制,无疑将会造成整个人类的一场
导演:
剧情:
  影片是08年《死亡飞车》的前传。  后工业时代,各种大型私人城市监狱被建造起来,其中最臭名远扬的就是“绝命岛”监狱。有“条子杀手”称号的卡尔(鲁克·高斯 Luke Goss 饰)被押往这里,接受无
剧情:
未来世界,地球爆发了惨绝人寰的核战争。曾经显赫一时的超级大国美利坚合众国,也在连番的自戕战争中灰飞烟灭。现如今,以当初华盛顿等地为中心,高高的围墙将被核污染的大地隔绝在外,仅存的8亿人类生活在这名为超
剧情:
未来世界,地球爆发了惨绝人寰的核战争。曾经显赫一时的超级大国美利坚合众国,也在连番的自戕战争中灰飞烟灭。现如今,以当初华盛顿等地为中心,高高的围墙将被核污染的大地隔绝在外,仅存的8亿人类生活在这名为超