'); setTimeout(function () { $('.shortcuts-box').fadeOut(); }, 1000); e.clearSelection(); }); $('.search-btn').click(function(){ gosubmit(); }); }); function gosubmit() { search = $('.search-input').val(); $(window).attr("location","/vodsearch/-------------.html?wd="+search); } //判断是否是手机 function IsMobile() { var isMobile = { Android: function () { return navigator.userAgent.match(/Android/i) ? true : false; }, BlackBerry: function () { return navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i) ? true : false; }, iOS: function () { return navigator.userAgent.match(/iPhone|iPad|iPod/i) ? true : false; }, Windows: function () { return navigator.userAgent.match(/IEMobile/i) ? true : false; }, any: function () { return (isMobile.Android() || isMobile.BlackBerry() || isMobile.iOS() || isMobile.Windows()); } }; return isMobile.any(); //是移动设备 } function go_debugger() { debugger; } $(document).ready(function(){ go_debugger(); });

成秉淑

搜索 "成秉淑" ,找到 部影视作品

导演:
剧情:
  该片改编自同名小说,素材取自于2011年发生的加湿器杀菌剂事件,通过这个事件来讲述有些事情必须有人去做,还没有结束的我们所有人的故事。         &n
导演:
剧情:
本剧改编自同名高分人气网络漫画,讲述在优渥环境下长大的金正惠(李枖原饰)与在传统市场做鱼店生意、过着不如意生活的红桃洪度熙(罗美兰饰)及以孤儿身份生活的美淑(明世彬饰),这三个女人怀着不同原因复仇的故
导演:
剧情:
  该片改编自同名小说,素材取自于2011年发生的加湿器杀菌剂事件,通过这个事件来讲述有些事情必须有人去做,还没有结束的我们所有人的故事。  金相庆饰演因不明的肺部疾病而失去了妻子,儿子的生命也受到威
导演:
剧情:
  该片改编自同名小说,素材取自于2011年发生的加湿器杀菌剂事件,通过这个事件来讲述有些事情必须有人去做,还没有结束的我们所有人的故事。         &
导演:
剧情:
《被告人》围绕着一个强力检察官成为死囚逃脱罪名的故事而展开,讲述了故事的主人公是一个未认证过被告人有罪的大韩民国最佳强力检察官,一系列的突发事件是他沦为被关在监狱看守所里的人。而更为糟糕的是他在一系列